Min Pro Cosmetic Shop – Q. Bình Thạnh, TPHCM


Tên dự án Min Pro Cosmetic
Chủ đầu tư Chị Quyên
Hạng mục Shop Mỹ Phẩm
Thiết kế & thi công An Thịnh Phát
Địa điểm Q. Bình Thạnh, TPHCM

Hình ảnh thiết kế

Hình ảnh thực tế