Thiết Kế & Thi Công T Coffee and Milk Tea


Thiết Kế & Thi Công T Coffee and Milk Tea

  • CHỦ ĐẦU TƯ : MR. TRUNG
  • TÊN CÔNG TRÌNH: T COFFEE AND MILK TEA
  • DIỆN TÍCH : 55 M2
  • PHONG CÁCH THIẾT KẾ: WABISABI
  • CHI PHÍ : 220 TR
  • ĐỊA ĐIỂM: GÒ VẤP, TP HCM

T Coffee and Milk Tea T Coffee and Milk Tea-1 T Coffee and Milk Tea-2 T Coffee and Milk Tea-3 T Coffee and Milk Tea-4 T Coffee and Milk Tea-5 T Coffee and Milk Tea-6 T Coffee and Milk Tea-7 T Coffee and Milk Tea-8 T Coffee and Milk Tea-9 T Coffee and Milk Tea-10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *