Thiết Kế & Thi Công Coffee Team Chie’s


Thiết Kế & Thi Công Coffee Team Chie’s

  • CHỦ ĐẦU TƯ : TEAM CHIE’S
  • TÊN CÔNG TRÌNH: CHIE’S
  • DIỆN TÍCH : 226 M2
  • PHONG CÁCH THIẾT KẾ: WABISABI
  • CHI PHÍ : 680 TR
  • ĐỊA ĐIỂM: QUẬN 7, TP HCM

Coffee Team Chie's Coffee Team Chie's-1 Coffee Team Chie's-2 Coffee Team Chie's-3 Coffee Team Chie's-4 Coffee Team Chie's-5 Coffee Team Chie's-6 Coffee Team Chie's-7 Coffee Team Chie's-8 Coffee Team Chie's-9 Coffee Team Chie's-10 Coffee Team Chie's-11 Coffee Team Chie's-12

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *