MIN PRO COSMETIC

hạng mục : shop mỹ  phẩm

địa chỉ : 429/4 đường điện biên phủ phường 25 quận bình thạnh,  tp  HCM

chủ đầu tư : chị  QUYÊN 

thiết kế và thi công : AN THỊNH PHÁT

thời gian thi công : 7 ngày

ngày hoàn thành : 26 tháng  5  năm  2019

 

 

 

1 số hình ảnh thực tế :

 

 

.
.
.
.